Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Školský internát Ružomberok

Aktivity 2015/2016

Na ľudovú nôtu sa  tento rok, 13.10.2015, niesla imatrikulácia prvákov v našom školskom internáte. Všetci mali  prísť na podujatie v ľudovom odeve. Jedálňou zneli veselé slovenské pesničky, pri ktorých  adepti na prijatie do cechu internátneho, plnili rôzne vtipné úlohy.

Ďakujeme našim tretiakom za pekné popoludnie :-)


 

Ľudová veselica 2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Kampaň Červené stužky 2015

Opätovne sme sa zapojili do aktivít kampane Červené stužky. Najviac sa so zameraním a poslaním kamapane oboznamujú žiaci 1.ročníkov.

Prvým krokom je tvorba nástenky so základnými informáciami o kampani ČS, o víruse HIV , ochorobe AIDS, o prevencii.

Druhým krokom je postupné sledovanie a rozbor DVD filmov "Anjeli", "Príbehy anjelov", "Do tváre".

Výtvarná súťaž "pohľadnica pre ČS" má u nás obľubu, žiaci sa zapájajú pomerne v hojnom počte. Máme skutočne z čoho vyberať na celoslovenskú súťaž.

Fotenie "Živej červenej stužky" je propagované v dostatočnom prestihu, aby si mohli žiaci zadovážiť červené tričko. Tento rok sa do stužky" 3.11.2015 zaradilo" 68 žiakov a 4 vychovávateľky.

Neodmysliteľnou súčasťou kampane sú príspevky do časopisu a kroniky ŠI, diskusie, debatné krúžky  na rozličné témy, ktoré trápia a zaujímajú našu mládež.

Využívame možnosti virtuálnej komunikácie a zdieľame informácie cez portál (Ne)normálne.sk, ktorý ponúka rozhovory s odborníkmi na konkrétne témy: Šikana, mobing, kyberšikana, Ako (ne)zvládam smútok, Ako si zničiť život na facebooku, Ako povedať nie, Sebaúcta, pocity menejcennosti, Rodičia vs. mladí, Problémy s adaptáciou na nové prostredie...

© cervenova


 

Červené stužky 2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

Športom pre Červenú stužku 2015

Dňa 5. novembra 2015 sa na našom internáte uskutočnil, v rámci kampane Červené stužky, šachový turnaj. Tento typ športu sme si vybrali najmä preto, lebo spája ako starších, tak aj mladších, rozvíja logické myslenie, vyvoláva dobrý pocit, pozýva k zábave a najmä združuje ľudí.

Turnaj sa uskutočnil v podvečerných hodinách, kde sa doňho zapojili ako žiaci, tak aj zamestnanci. Celkový počet hráčov sa vyšplhal na 24 osôb, z toho 4 vychovávateľky a 20 žiakov. Keďže nás bolo viac, ako plánovaný počet šachových kôl, hrali sme švajčiarskych systémom hry – 5 kôl, hrali proti sebe hráči podľa pridelených bodov - výhier a prehier (nezáležalo na tom, či to bol žiak alebo zamestnanec).

Atmosféra a priebeh turnaja sa niesli v dobrej nálade, snažiacich sa hráčoch a v duchu pekných víťazstiev. Víťazkou celého turnaja sa stala žiačka Milena Ťapajnová, druhá bola Gabriela Pažitná a tretia Simona Nogová. Zodpovednou osobou za priebeh, bodovanie a rozhodovanie turnaja bola p. vychovávateľka Mgr. Miroslava Vicianová.

Celú akciu hodnotíme ako veľmi vydarenú, pri ktorej sme sa nielen zahrali, ale aj prispeli k dobrej veci.            

 

© červeňová


 

Vyhodnotenie ČS v Žiline

1.12.2015 sme sa zúčastnili záverečného vyhodnotenia kampane Červené stužky v Žiline. Za náš Školský internát boli žiačky Ivana Šimičáková, Andrea Pavčová, Kristína Kajanová - víťazky školského kola "Pohľadnica pre ČS" s pedagogickým dozorom Mgr. Miroslavou Vicianovou.

Získali sme finančnú odmenu za "Živú červenú stužku". Najviac zaujali  príbehy chlapcov, ktorí porozprávali o svojej skúsenosti s drogou a zápase s ňou. 

© červeňová


 

EKO - šou

 24.11.2015 mali naši žiaci priestor na kreatívne využitie starého papiera, plastových tašiek, PET fliaš v podujatí s názvanom EKO- šou 2015. 

Päť tvorivých tímov  "oblieklo" svoje modelky do nápaditých papierových šiat a  celý outfit dotvorili zaujímavými doplnkami z plastov apod.

Úspešný večer pokračoval tradičnou Katarínskou diskotékou.


 

EKO šou 2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Od Mikuláša do Vianoc

Sv. Mikuláš prekvapil obyvateľov internátu v podvečer 7.12.2015 s množstvom svojich pomocníkov-anjelikov a nechýbali ani rozšantené čertice :-)

Prešiel týždeň a na chodbách sa objavili mĺkve biele Lucie, ktoré husími krídlami "povymetali" všetky "temné" kúty. Sprevádzala ich hudba zo známeho slovenského filmu Vianočné oblátky.

Vianoce klopú na srdce - tak sme nazvali spoločnú slávnostnú večeru,  16.12.2015, kde si  žiaci sami prestreli stôl podľa svojich možností a vkusu. Hudobne nadané žiačky nám navodili pravú vianočnú atmosféru vianočným koncertom - hra na husliach, na klavíri, zborový spev.

© červeňová


 

Od Mikuláša do Vianoc

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Fašiangový karneval 2016

V utorok 9.2.2016 sa záujemci o dobrú zábavu zišli v školskej jedálni. Jedinou podmienkou bolo prísť v karnevalovej maske. Úspech mal "stoličkový" aj "metlový" tanec. Podujatie zaujalo a tí čo prišli neľutovali čas strávený v kruhu priateľov pri veselej hudbe. 


 

Karneval 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Šach ako prostriedok rozvoja osobnosti

 

 

V školskom roku 2015/2016 sme na internáte uviedli do praxe Šachový krúžok pod vedením p. vychovávateľky Mgr. Miroslavy Vicianovej. Krúžok sa teší obľube, preto sme naň reagovali aj formulárom grantového programu Žilinského samosprávneho kraja s názovm: "Vráťme šport do škôl".  Spomínaný grant sme aj vyhrali, čím sme žiakom zabezpečili nové šachovnice, šachové hodiny, súpravy a mnoho íných užitočných vecí. 

Cieľom tohto zaujímavého projektu je predovšetkým:

  • oboznámiť žiakov so šachom a jeho pravidlami,
  • naučiť ich základné rozostavenie figúr, ich hodnoty, ťahy, pohyby brania (figúr) na šachovnici,
  • naučiť ich hre so šachovými hodinami, vyskúšať si notáciu – t. j. zápis šachovej partie,
  • oboznámiť ich s najznámejšími šachistami či šachovými organizáciami,
  • rozvíjať u žiakov logiku, nabádať ich k prezieravému mysleniu, plánovaniu, predvídavosti, aby najprv mysleli a potom konali,
  • prepájať schopnosti získané v hre aj v iných oblastiach (v škole, medziľudských vzťahoch, učení, komunikácii...

Prehľad jednotlivých aktivít, ktoré plánujeme so žiakmi uskutočniť uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

 

Harmonogram konkrétnych športových aktivít

P. č.

Názov aktivity

Krátka charakteristika aktivity

Termín aktivity

Cieľová skupina

1.

Zoznámenie so šachom

Prvé stretnutie, kde si povieme čo je šach,  vysvetlíme jeho pravidlá, pohyby figúr, ich hodnoty, rozdelíme sa podľa úrovne hry.

7. 4. 2016

žiaci 1.-3. roč.

2.

Stretnutia začiatočníkov a pokročilých

Začiatočníci budú postupne zlepšovať svoju hru, učiť sa ťahy, logicky myslieť, neuvažovať prvoplánovo...

Pokročilí budú hľadať nové perspektívy, plánovať, používať partiáre, šachové hodiny...

Každý štvrtok od . 14. 4. – 24. 11. nepárny týždeň

Každý štvrtok od    21. 4. – 24. 11. 2016 párny týždeň

 

 

žiaci 1.-3. roč.

3.

Tvorivé dielne pre živý šach

Výroba veľkých šachovníc z kusov papiera, farbenie, lepenie - pre šachovú partiu v životnej veľkosti.

2. – 5. 5 2016

žiaci 1.-3. roč.

4.

„Šachovnicový deň“

Živý šach internátnych žiakov, individuálne hry začiatočníkov a pokročilých žiakov, rýchle i pomalé partie, súboje v dáme či preskakovanej.

19. 5. 2016

žiaci 1.-3. roč.

 

5.

Film Kráľovská hra

Sledovanie výborného šachového filmu s hviezdami slovenského herectva. Diskusia o ňom.

2. 6. 2016

žiaci 1.-3. roč.

6.

Nábor nových šachistov

Začiatkom nového školského roka zaučíme nových prvákov do našej hry.

15. 9. 2016

žiaci 1.-3. roč.

7.

Veľký internátny šachový turnaj

Šachový turnaj hraný švajčiarskym systémom hry + šachové hodiny, hra na jedného víťaza.

20. 10. 2016

žiaci 1.-3. roč.

8.

Vyhodnotenie

prezentácia v PowerPointe.

14.-17. 11. 2016

žiaci 1.-3. roč.

© Vicianová

 

 


 

šachy

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Prevencia rizikového správania a beseda k Dňu Zeme

Naša spolupráca s nízkoprahovým centrom Prerod pokračuje aj v tomto školskom roku.

Pán PhDr. Rakučák sa venoval v dvoch stretnutiach našim žiakom, u ktorých je zvýšený predpoklad, že podľahnú droge a nesprávnemu spôsobu prežívania voľného času.

 

Beseda s ochranárom

 

Pri príležitosti mesiaca lesov a dňa Zeme sme dňa 19.4.2016 pozvali  na besedu, do Školského internátu v Ružomberku, odborníka zo Štátnej ochrany prírody Národný park Veľká Fatra, Bc. Miroslava Gejdoša.

Pútavou formou priblížil NP VF, v ktorom pôsobí ako lesný strážca. Svoje rozprávanie začal, tým ako sa má človek zachovať pri nájdení opusteného mláďaťa alebo zraneného zvieraťa. Priblížil činnosť Záchrannej stanice a ekocentra v Zázrivej.

Vysvetlil vznik a delenie pohoria na Hôľnu Fatru a Bralnú Fatru, jeho rozlohu, geomorfológiu. Tiež históriu ľudskej činnosti v lesoch VF – rozsiahle odlesňovanie v 16.storočí, ktoré spôsobilo zníženie hranice lesa a vznik tzv. hôľneho pásma, ktoré človek potreboval na pastvu pre dobytok a ovce.

Flóru VF tvoria aj vzácne druhy drevín, rastlín, kvetov, ktoré sa nikde inde nevyskytujú napr. poniklec, cyklámen fatranský, veľká rozmanitosť motýľov, chrobákov, mäkkýšov, stavovcov – tetrov, rys ostrovid...

Podnecoval mládež, aby si našli čas na potulky prírodou okolo Ružomberka a vnímali tú pestrosť, rozmanitosť a detailne si všímali aká bohatá je príroda. V nej načerpajú energiu, ale aj kreativitu pre svoju tvorbu.

Svoje rozprávanie obohatil o poznatky zo života medveďa hnedého a orla skalného, ktorí sú predmetom jeho skúmania. Ubezpečoval, že ak sa v lese pohybujeme po turistických chodníkoch máme mizivú šancu stretnúť sa s medveďom. Podľa slov ochranára nie sú premnožené. Orol skalný vychová 1 mláďa, ak sú dve, tak silnejšie súrodenca zožerie, odborne sa to nazýva „kainizmus“ alebo ho zlikviduje rodič.

 

Tém na ďalšiu besedu je viac ako dosť, preto sme sa dohodli na ďalšej návšteve, na ktorú sa so žiakmi dôsledne pripravíme, aby sme sa čo najviac dozvedeli o prírode, ktorá je v okolí nášho mesta.

 © Červeňová

 

 


 

Veľká Fatra

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Maturanti 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

CHVÁLIME A  ĎAKUJEME

 

Všetkým žiakom školského internátu patrí veľké poďakovanie za snahu, tvorivosť, talent, úspechy, ktoré dosiahli v školskom roku 2015/2016 a mediálne zviditeľnili naše školské zariadenie.

Prajeme krásne leto, veľa impulzov a podnetov do života.

 

Ďakujeme Vám.                                                                                       riaditeľka ŠI a Vaše vychovávateľky


 

webygroup

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár


1649519

Úvodná stránka