Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Školský internát Ružomberok

Grantový program 2018

Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie

Názov projektu: Aj Liptov zohral svoju úlohu pri vzniku prvého štátu

 

Hlavný cieľ projektu: motivovať mladú generáciu k spoznávaniu histórie Slovenska cez artefakty v okolí

 

Očakávaný dopad projektu:

Žiaci bližšie spoznajú národnú históriu.

Žiaci spoznajú svoje bezprostredné okolie z historického hľadiska.

Žiaci nadobudnú záujem o veci verejné, stanú sa z nich aktívni občania.

Objasniť osobnosti tohto obdobia v našom kraji.

Žiaci sa budú venovať rozmýšľaniu o svojej budúcnosti/o svojom úspechu.

 

Charakteristika projektu:

- žiaci spoznajú na základe odbornej literatúry a diskusie konkrétnu historickú situáciu na Slovensku,

- brainstormingom, debatou budú prebiehať rozhovory, ktorých cieľom je časovo zoradiť priebeh udalostí,

- príčiny a priebeh udalostí, ktoré sa stali základom pre vznik ČSR si pozrieme na DVD,

- ilustrácie z potuliek po pamätných miestach zaznamenajú rôznymi technikami - maľba, fotka, kresba,

- diskusie o tom, či vznik ČSR bol prínosom pre náš ľud,

- spoznať dôvody prečo vznikali Háje,

- vychádzky do prírody - hľadáme tvary vysadenia stromov v Hájoch,

- vyhľadajú fotodokumentáciu a informácie o dianí v roku 1918 v regiónoch, z ktorých pochádzajú - spoločne vo forme besedy si priblížime toto dianie v rôznych regiónoch Slovenska, z ktorých pochádzajú naši stredoškoláci


 
 • DSCN8967.JPG

  Návšteva Háje - stromy vysadené na počesť 10. výročia vzniku republiky do tvaru štátneho znaku

 • DSCN8977.JPG

  Návšteva Háje - stromy vysadené na počesť 10. výročia vzniku republiky do tvaru štátneho znaku

 • DSCN8988.JPG

  Návšteva Háje - stromy vysadené na počesť 10. výročia vzniku republiky do tvaru štátneho znaku

 • IMG_20180418_163853.jpg

  Návšteva tlačiareň LEV, historické miesta mesta

 • IMG_20180418_163919.jpg

  Návšteva tlačiareň LEV, historické miesta mesta

 • IMG_20180618_160228.jpg

  Očami žiakov - záznam na plátne

 • IMG_20180618_160429.jpg

  Očami žiakov - záznam na plátne

 • IMG_20180618_160619.jpg

  Očami žiakov - záznam na plátne

 • IMG_20180618_160824.jpg

  Očami žiakov - záznam na plátne

 • IMG_20180618_160940.jpg

  Očami žiakov - záznam na plátne

 • IMG_20180618_175221.jpg

  Očami žiakov - záznam na plátne

 • IMG_20180619_161853.jpg

  Očami žiakov - záznam na plátne

 • IMG_20180619_161917.jpg

  Očami žiakov - záznam na plátne

 • IMG_20180619_162017.jpg

  Očami žiakov - záznam na plátne

 • IMG_20180619_162228.jpg

  Očami žiakov - záznam na plátne

 • IMG_20180619_162319.jpg

  Očami žiakov - záznam na plátne

 • IMG_20180619_171925.jpg

  Očami žiakov - záznam na plátne

 • IMG_20180619_171930.jpg

  Očami žiakov - záznam na plátne


 

Škola bez tabaku, alkoholu a drog

Názov projektu: Pochádzame z doby, v ktorej vládnu drogy

 

Hlavný cieľ projektu:

Podpora a rozvoj interpersonálnych vzťahov ako forma prevencie závislostí

 

Očakávaný dopad projektu

Zvolené voľnočasové aktivity (osobnostné a spoločenské hry) napomôžu rozvíjaniu komunikačných zručností žiakov. Vďaka umeleckej činnosti sa eliminuje u žiakov pasivita a apatický postoj voči okoliu a riziká s tým spojené. Očakávame, že vybrané činnosti aktivizujú mladých k zmysluplnému využívaniu voľného času. Dané činnosti prispejú u žiakov k sebarealizácii a pocitu naplnenia a tým sa eliminuje túžba užívať návykové látky, ktorá častokrát pramení práve z nečinnosti a celkovej vnútornej prázdnoty mladých. Sprievodným prínosom je rozvoj emocionálnej inteligencie a rozumových schopností (postreh, pamäť, vystupovanie pred rovesníkmi,..)

 

Charakteristika projektu

Projekt sa skladá z niekoľkých aktivít zameraných na prevenciu závislostí. Zamerali sme sa na rozvoj osobnosti žiakov, rozvoj komunikačných zručností  a prehĺbenie medziľudských vzťahov. Za prostriedok sme si zvolili spoločenské a osobnostné hry, ktoré budú prebiehať v jednotlivých výchovných skupinách na internáte. V rámci tejto tematiky vyzdvihujeme najmä besedu s odborníkom z nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu RK-Prerod PhDr. Jaroslavom Rakučákom, Dis., PhD. a exkurziu do tohto zariadenia. Ďalšou aktivitou je spoločná tvorba plagátu vo výchovných skupinách, pričom na jednom plagáte bude pracovať väčšia skupina, aby sa žiaci učili aj prostredníctvom tejto činnosti komunikovať a spolupracovať. Cez školský rozhlas budeme informovať žiakov o aktivitách realizovaných z projektu, morálne oceníme aktívnych žiakov. Z rozhlasu bude znieť popoludňajšia relaxačná hudba počas príchodu žiakov do ŠI.

 

Projekt nebol akceptovaný ŽSK.
Projekt bude realizovaný od apríla do júna, aktivity prebiehajú.

 


 
 • i_5070470.jpg

  Nízkoprahové denné centrum Prerod - návšteva

 • FR 2.jpeg

  Beseda s p. Rakučákom

 • foto Rakučák.jpeg

  Beseda s p. Rakučákom


 

webygroup

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár


1688230

Úvodná stránka