Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Školský internát Ružomberok

Grantový program 2019

Škola bez tabaku, alkoholu a drog

Názov projektu: Neber drogu, lebo droga si zoberie teba

 

Hlavný cieľ projektu: získať postoje, znalosti a zručnosti, ktoré budú viesť k zdravému spôsobu života, bez tabaku, alkoholu a drog.

 

Očakávaný dopad projektu

Aktivity Alkohol – čo si o ňom myslím, Prečo mladí fajčia? a Ja- motivátor sú zamerané na sebareflexiu žiakov. Žiaci sa zamyslia nad svojím osobným postojom k alkoholu a fajčeniu. Otázky vedú k uvažovaniu o negatívnych dôsledkoch užívania alkoholu a fajčenia. Pri aktivite Ja – motivátor žiaci sami udávajú svojim rovesníkom svoje argumenty a názory, prečo nesiahať po alkohole a cigaretách. Spoločenské hry budú viesť k sebarealizácií, rozvoju komunikačných zručností, posilneniu vzájomných vzťahov a k zmysluplnému tráveniu voľného času mladých. Prostredníctvom umeleckej tvorby sa eliminuje nuda a pasívne trávenie voľného času, čo prispeje k pocitu naplnenia, rozvoju talentu a pozitívnym pocitom prameniacich z umeleckej činnosti. Skupinové hry a tvorivá práca zamerajú pozornosť žiakov správnym smerom a eliminujú túžbu siahnuť po návykových látkach, ktorá často pramení práve z nečinnosti a prázdneho prežívania voľných chvíľ. Beseda s odborníkom a filmy poskytnú pravdivé informácie o návykových látkach a nenútenou formou povedú k prehodnoteniu osobného postoja voči nim.

 

Charakteristika projektu

Projekt sa skladá z niekoľkých aktivít realizovaných v skupinách, ktoré sú zamerané na prevenciu látkových závislostí. Aktivita „Alkohol – čo si o ňom myslím?“ má priviesť žiakov k uvažovaniu o zdravotných a sociálnych dôsledkoch užívania alkoholu. Bude sa realizovať formou dotazníka s rôznymi tvrdeniami, pri ktorých vyjadria súhlas alebo nesúhlas. Tvrdenia ponúkajú širší pohľad mladých na danú problematiku a vedú k prehodnoteniu doterajších postojov voči pitiu alkoholu. „Prečo mladí ľudia fajčia?“ – Otázka, ktorá núti žiakov k zamysleniu nad dôvodmi, prečo siahajú po cigaretách. Odpovede budú žiaci hľadať formou brainstormingu. To pobáda uvádzať viaceré príčiny, čo odhaľuje aj ich hlbšie korene (možno problémy vo vzťahoch v rodine, pocit prázdnoty, a i.). Aktivita tak pomáha žiakom pomenovať ich problémy a uvedomiť si ich možnú spojitosť z fajčením. V hre Ja – motivátor budú aktívne tvoriť svoje argumenty prečo neužívať návykové látky. Často to počujú z úst rodičov a autorít, tu majú priestor ponúkať ich sami zo svojho pohľadu. Prednáška odborníka z nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu Prerod PhDr. Jaroslava Rakučáka, Dis., PhD je určená najmä pre žiakov prvého ročníka. Vďaka jeho mnohoročnej práci s mládežou, ktorá má skúsenosti s drogami, vidíme jeho veľký prínos v oblasti prevencie na školskom internáte. Prednáška bude spojená s besedou, kde budú mať žiaci možnosť vyjadriť svoje názory a viesť diskusiu s odborníkom. Spoločenské hry vo výchovných skupinách prehĺbia pozitívne emócie a vzťahy medzi žiakmi. Sú vhodnou formou, ako tráviť voľné chvíle. Žiaci sa zabavia a zároveň si prostredníctvom skupinových hier budú posilňovať komunikačné a sociálne zručnosti, odvahu vystupovať pred skupinou a tvorivosť. Sledovanie filmov je pre mladých vždy lákavým trávením času. Budú podnetom k uvažovaniu o zničujúcom účinku drog. Maľbou obrazov sa rozvíja talent a tvorivosť. Obrazy zároveň skrášlia priestory internátu a žiaci budú mať pred sebou stále výsledky svojej práce. 


 

Uskutočnenie dotazníkov

 • IMG_20190425_201006.jpg

 • IMG_20190425_201031.jpg

 • IMG_20190425_201036.jpg

 • IMG_20190425_201047.jpg


 

Pozeranie filmov

 • IMG_20190527_200348.jpg

 • IMG_20190527_200401.jpg

 • IMG_20190527_200424.jpg

 • IMG_20190527_200717_HHT.jpg


 

Zabávame sa spoločne - hra Aktivity

 • IMG_0906.JPG

 • IMG_0907.JPG

 • IMG_0909.JPG

 • IMG_0911.JPG

 • IMG_20190605_165559.jpg

 • IMG_20190605_165636.jpg


 

Maľbou proti drogám

 • IMG_4408.JPG

 • IMG_4409.JPG

 • IMG_4410.JPG

 • IMG_4411.JPG

 • IMG_20190529_160043.jpg

 • IMG_20190529_160051.jpg

 • IMG_20190529_160100.jpg

 • IMG_20190529_165502_HDR.jpg

 • IMG_20190530_200532.jpg

 • IMG_20190531_095305.jpg

 • IMG_20190531_095317.jpg

 • IMG_20190612_190330.jpg

 • IMG_20190612_190417.jpg

 • IMG_20190612_190421.jpg

 • IMG_20190612_190430.jpg

 • IMG_20190612_190433.jpg

 • IMG_20190612_190626.jpg

 • IMG_20190612_190634.jpg

 • IMG_20190613_161408.jpg


 

Výstava výtvarných prác

 • IMG_20190618_182919.jpg

 • IMG_20190618_182547.jpg

 • IMG_20190618_182559.jpg

 • IMG_20190618_182718.jpg

 • IMG_20190618_182723.jpg

 • IMG_20190618_183031.jpg


 

webygroup

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár


1649500

Úvodná stránka